Zabiegi fumigacji/gazowania w Warszawie

Nasza firma sepcjalizuje się także w dezynsekcji poprzez fumigację, czyli inaczej gazowanie. Zabieg ten wyróżnia się tym, że na jego wykonanie potrzebujemy od 3-7 dni. Nagrodą za cierpliwość jest jednak wysoka skuteczność zabiegu i brak skutków ubocznych. Poznajmy więcej informacji na temat fumigacji w Warszawie.

W procesie fumigacji wykorzystuje się związki chemiczne (fumiganty), które w określonych warunkach, przy odpowiednio zastosowanym stężeniu fosforowodoru są w stanie zabić wszelkie gatunki szkodników. Co ważne, zabijane są wszystkie stadia rozwojowe szkodników, co również jest dużą zaletą fumigacji.

Stężenie oraz ilość stosowanego materiału jest zależna od objętości pomieszczenia i ewentualnej liczby szkodników.

WAŻNE! Fumigacja to zabieg tylko dla przeszkolonych i profesjonalnych pracowników! Zabieg jest bardzo skuteczny, ale też bardzo niebezpieczny dla ludzi, którzy przypadkowo znaleźliby się w pomieszczeniu, któe jest objęte zabiegiem. Jest to groźne dla życia i zdrowia.

Fumigacja w Warszawie – gdzie stosować?

Jeśli chodzi o naszą firmę, najczęściej stosujemy zabiegi gazowania we wszelkiego rodzaju magazynach, halach towarowych czy spożywczych, silosach, dokonujemy fumigacji maszyn, drewnianych budynków czy obiektów zabytkowych, a często także konkretnych artykułów spożywczych.

Fumigacja polega na wypełnieniu zamkniętej przestrzeni gazowymi pestycydami (fumigantami) w celu uduszenia lub zatrucia szkodników znajdujących się wewnątrz.

Jedyną obecnie dozwoloną substancją stosowaną w fumigacji jest fosforowodór. Fosforowodór jest bardzo trujący dla owadów, innych zwierząt i ludzi, stosowany w zalecanych dawkach nie jest trujący dla roślin (fumigacja zbóż, fumigacja ziół, fumigacja nasion).

Jakie szkodniki zabija fumigacja?

Fumigacja tak naprawdę zabija wszystkie szkodniki, w tym wszystkie stadia rozwojowe czyli zarówno jaja, poczwarki, larwy i osobniki dorosłe. Jest jednak szczególna grupa szkodników, dla której ta metoda jest stosowana najczęściej. W tym przypadku mówimy na przykład o szkodnikach „drewnianych” np. kornikach, których wytępienie jest trudne w przypadku innych metod.

W przypadku rolnictwa również mamy do czynienia ze skutecznym zwalczaniem wszelkich szkodników magazynowych np. wołka zbożowego. Zabiegi fumigacji cieszą się bardzo dużą popularnością, jeśli chodzi o działania prewencyjne np. fumigowanie silosó, magazynów, hangarów przed przyjęciem towaru w postaci ziaren, zbóż itd.